YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu:

Gökhan Necipoğlu  – Başkan

Tolga Tekin – As Başkan

Talmaç Başkaya – Sekreter

İnanç Babaliki – Sayman

Olgun Bıçak – Asil Üye

Ali Köroğlu – Asil Üye

İpek Coşkuner – Asil Üye

İsmet Tufan –  Yedek Üye

Kemal Akeler – Yedek Üye

 

Denetleme Kurulu:

Ertan Namlı – Denetleme Kurulu Başkanı

Hüseyin Bıçak – Denetleme Kurulu Üyesi

Erdoğan Aşık – Denetleme Kurulu Üyesi

Emre Erosal  – Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

 

Onur Kurulu:

Erol Barçın – Onur Kurulu Başkanı

Mustafa Köprülü – Onur Kurulu Üyesi

Cenk Soydan – Onur Kurulu Üyesi

Ayşe Namlı – Onur Kurulu Yedek Üyesi