Home / Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Burçin ALİUSTA                  Başkan

Ali  KÖROĞLU                     Asbaşkan

Fatoş  ARCA                         Genel Sekreter

İnanç   BABALİK                 Sayman

Olgun BİÇAK                       Asil üye

Murat OSMANOĞLU        Asil üye

İsmet  TUFAN                     Asil üye

Talmaç BAŞKAYA              Yedek üye

Tolga TEKİN                        Yedek üye